Projekt

Namen projekta Javna razsvetljava prihodnosti vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Dejansko stanje ne ustreza strogim zahtevam slovenske in italijanske zakonodaje na tem področju, značilno pa je tudi pomanjkanje strokovnega znanja.Partnerji bodo: občina Šempeter Vrtojba, občina Tolmin, društvo Temno nebo Slovenije, Pokrajinska agencija za Energijo Videm, pokrajina Gorica, občina Doberdob in občina Portomaggiore. Aktivnosti projekta bodo obsegale izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza stanja in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupna strategija za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbeni načrti posodobitve javne razsvetljave), raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju), konferenc ter investicije (štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Projekt bo trajal 36. Mesecev, od 2.11.2011 do 30.10.2014.

Vodilni partner

Projektni partnerji