Občina Tolmin

Občina Tolmin

V Občini Tolmin smo izvedli meritve razsvetljave vseh cest in ulice pred rekonstrukcijo. Meritve so bile vodilo pri projektiranju rekonstrukcije. Meritve smo izvedli tudi po rekonstrukciji. Številne ulice so bile po rekonstrukciji znatno bolj osvetljene, vendar se je skupno svetlobno onesnaženje zmanjšalo, saj smo uporabili svetilke, ki svetijo 0 % v nebo.

Karta osvetljenosti Tolmina pred rekonstrukcijo (merjeno 14.5.2014).tolmin-illumination-increase-from-14-5-2014-to-19-10-2014

Karta osvetljenosti Tolmina po rekonstrukciji (merjeno 19.10.2014).

tolmin-illumination-decrease-from-14-5-2014-to-19-10-2014Karta sprememb osvetljenosti Tolmina od 14.5.2014 do 19.10.2014. Zelena barva prikazuje območja, kjer se je osvetljenost zmanjšala, na rdečih območjih se je osvetljenost povečala. Rumena območja so ostala enaka pred in po rekonstrukciji.

tolmin-change-of-illumination-from-14-5-2014-to-19-10-2014Karta, ki prikazuje samo območja, kjer se je zmanjšala osvetljenost Tolmina od 14.5.2014 do 19.10.2014.

tolmin-before-reconstruction-14-5-2014Karta, ki prikazuje samo območja, kjer se je povečala osvetljenost Tolmina od 14.5.2014 do 19.10.2014.

Izmerili smo svetlobno onesnaženje v občini Tolmintolmin-after-reconstruction-19-10-2014. Slike prikazujejo svetlost neba in barvno temperaturo neba v različnih projekcijah.

img_1893-azm-rgbimg_1893-azm-brtimg_1893-azm-cctimg_1893-azm-lum

img_1893-ham-brtimg_1893-ham-lumimg_1893-ham-cct

img_1893-cyl-rgbimg_1893-cyl-lumimg_1893-cyl-cctimg_1893-cyl-brt

Vodilni partner

Projektni partnerji