Občina Šempter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba

V Občini Šempeter-Vrtojba smo izvedli meritve razsvetljave vseh cest in ulice pred rekonstrukcijo. Meritve so bile vodilo pri projektiranju rekonstrukcije. Meritve smo izvedli tudi po rekonstrukciji. Številne ulice so bile po rekonstrukciji znatno manj osvetljene, saj je bila večina prvotne razsvetljave premočna. Pri rekonstrukciji smo uporabili LED svetilke z barvno temperaturo  3000 K in 0 % svetenja nad vodoravnico.

Karta osvetljenosti občine Šempeter-Vrtojba pred rekonstrukcijo (merjeno 5.9.2012).

sempeter-vrtojba-illumination-increase-from-5-9-2012-to-3-10-2014Karta osvetljenosti občine Šempeter-Vrtojba Tolmina po rekonstrukciji (merjeno 3.9.2014).

sempeter-vrtojba-illumination-decrease-from-5-9-2012-to-3-10-2014Karta sprememb osvetljenosti občine Šempeter-Vrtojba  od 5.9.2012 do 3.9.2014. Zelena barva prikazuje območja, kjer se je osvetljenost zmanjšala, na rdečih območjih se je osvetljenost povečala. Rumena območja so ostala enaka pred in po rekonstrukciji.

sempeter-vrtojba-change-of-illumination-from-5-9-2012-to-3-10-2014Karta, ki prikazuje samo območja, kjer se je zmanjšala osvetljenost občine Šempeter-Vrtojba od 5.9.2012 do 3.9.2014.

sempeter-vrtojba-before-reconstruction-5-9-2012Karta, ki prikazuje samo območja, kjer se je povečala osvetljenost občine Šempeter-Vrtojba  od 5.9.2012 do 3.9.2014.

sempeter-vrtojba-after-reconstruction-3-10-2014Večkrat smo izmerili svetlobno onesnaženje v občini Šempeter-Vrtojba . Žal je bil obseg rekonstrukcije premajhen, da bi lahko izmerili spremembe svetlobnega onesnaženja, saj prispeva k svetlosti neba ne samo svetloba občine Šempeter-Vrtojba, ampak tudi širše območje, vse do oddaljenosti 300 km od lokacije merjenja.

Slike prikazujejo svetlost neba in barvno temperaturo neba v različnih projekcijah.

img_3032-azm-rgbimg_3032-azm-lumimg_3032-azm-cctimg_3032-azm-brt

img_3032-ham-rgbimg_3032-ham-lumimg_3032-ham-cctimg_3032-ham-brt

img_3032-cyl-rgbimg_3032-cyl-lumimg_3032-cyl-cctimg_3032-cyl-brt

Vodilni partner

Projektni partnerji