Novice

Srečanje partnerjev projekta – Tolmin, 5. Februarja 2013

Občina Tolmin je bila gostiteljica srečanja, na katerem je bila prvič predstavljena študija »Strategija javne razsvetljave«, ki jo je pripravila Agencija APE. Dokument se bo dopolnjeval glede na razvoj tehnologije. Ker se javna razsvetljava zaradi uvedbe LED svetil močno spreminja, je bila na sestanku tudi poglobljena razprava o prednostih in slabostih LED tehnologij.

Poleg partnerjev projekta so prvič formalno sodelovali tudi predstavniki proizvajalcev svetil ter projektanti.

Meritve osvetljenosti cest in ulic v Občini Šempeter-Vrtojba

Društvo Temno nebo Slovenije je v letu 2012 začelo z izvajanjem meritev osvetljenosti cest in ulic v Občini Šempeter-Vrtojba.

Meritve osvetljenosti so pokazale, da so številne ceste pretirano osvetljene, predvsem pa je problematična enakomernost osvetlitve. Na grafu je prikazan osvetljenost odseka ceste pri mednarodnem prehodu. Meritve se bodo nadaljevale v letu 2013 tudi v drugih občinah. Tehnologija bo uporabljena za identifikacijo območij, kjer je potrebno izboljšati javno razsvetljavo.

Delovni sestanek, 20.7.2012, Gorica, Italija

Projektni partnerji smo predstavili tekoče delo na projektu. Matteo Mazzolini iz Agencije APE je predstavil metodologijo in indikatorje za analizo javne razsvetljave, razvoj na odprti podatkovni GIS platformi (WebGIS Database), ki služi kot kataster javne razsvetljave ter delo na skupni strategiji za javno razsvetljavo. Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Vodja projekta Anita Manfreda je predstavila izvajanje projekta, predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Prvi projektni sestanek vseh partnerjev 30.11.2011

Občina Šempeter-Vrtojba je bila gostiteljica prvega sestanka projektnih partnerjev, s čimer se je formalno začel projekt (Kick-off Meeting).

Projektni partnerji se seznanjajo z delovanjem programa in poročanjem. Od leve proti desni: Anton Harej iz Regionalne pisarne Štanjel, mag. Olga Abram iz Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, župan Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk in vodja projekta Futurelights ga. Anita Manfreda.

Vodilni partner

Projektni partnerji