Energetsko učinkovita razsvetljava

Energetsko učinkovita razsvetljava

Da bi zagotovili energetsko učinkovito razsvetljavo je potrebno:

  1. Preveriti, ali razsvetljavo na določenem območju sploh potrebujemo?
  2. Če je potrebno razsvetliti samo pločnik ali kolesarsko stezo se načeloma ne osvetljuje celotnega cestišča.
  3. Nujno je potrebno zagotoviti zmanjšanje (redukcijo) razsvetljave za vsaj 50 % v nočnem času, ko ni prometa ali je prometa zelo malo.
  4. Če ni prometa, se lahko v nočnem času razsvetljavo popolnoma ugasne.
  5. Projektirati je potrebno tako, da osvetljujemo samo površine, ki jih je potrebno osvetliti in ne širše okolice.
  6. Uporabiti je potrebno najnižje še sprejemljive nivoje osvetlitve. Številna mesta (Berlin, Dunaj, itd.) načrtno uporabljajo nivoje osvetlitve, ki so bistveno nižji od standarda EN 13201.
  7. Uporabiti je potrebno učinkovite svetilke, pri čemer je potrebno zagotoviti, da je barvna temperatura čim nižja, najbolje 2200K ali manj. V nobenem primeru barvna temperatura pa ne sme presegati 3000 K.
  8. Zagotoviti je potrebno, da svetimo 0 % svetlobnega toka nad vodoravnico.
  9. Učinkovitost svetilk ne sme imeti prednosti pred življenjsko dobo svetilk ali okoljsko sprejemljivost svetilk (uporabo tople barve)
  10. Uporaba visokih drogov sicer lahko načeloma zagotavlja visoko enakomernost osvetlitve, ampak velikokrat povečuje skupno inštalirano moč razsvetljave.

Vodilni partner

Projektni partnerji