Cilji projekta

  1. Rezultat projekta bo izdelana skupna metodologija in postavljeni kazalniki za izdelavo skupne analize stanja javne razsvetljave ter izdelana baza že obstoječih podatkov o javni razsvetljavi na področju Goriške pokrajine in občine Portommagiore v pokrajini Ferrara v Italiji ter občin Tolmin in Šempeter v Vrtojbi, ki bo vzpostavljena na podlagi skupne metodologije. Učinek izvedene aktivnosti bodo vzpostavljeni pogoji za izdelavo analize javne razsvetljave s primerljivimi podatki za različna področja.
  2. Rezultat projekta sta (1) izdelan kataster javne razsvetljave v skladu s skupno metodologijo ter postavljenimi kazalniki učinkovitosti javne razsvetljave za območje občin Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Doberdob in Portomaggiore ter Goriške pokrajine, ter (2) Izdelana analiza stanja javne razsvetljave in svetlobne onesnaženosti območja. Učinek izvedene aktivnosti bo omogočen vpogled v obstoječe stanje javne razsvetljave. (pregled tehničnih karakteristik celotnega sistema JR) na osnovi katerega bo možno podati predlog ukrepov s katerimi bi izboljšali obstoječe stanje JR in le to prilagodili zahtevam obstoječe zakonodaje.
  3. Rezultat projekta bo izdelana analiza stanja tehnologije in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu. Učinek izvedene aktivnosti bo povečano poznavanje globalnega stanja javne razsvetljave in inovativnih pristopov na reševanja problematike, na osnovi katerega bo možno izdelati strategico za trajnostno javno razsvetljavo in predlog ukrepov.
  4. Rezultat projekta bo izdelana skupna strategija reševanja problematike z najprimernejšimi modeli z izdelanim akcijskim načrtom preureditve javne razsvetljave v skladu z zakonodajo. Izvedeno posvetovanje oziroma delavnica. Učinek izvedene aktivnosti bo vzpostavljena strategija in postavljene smernice za skupno trajnostno planiranje javne razsvetljave na čezmejnem območju ter prispevek k bo zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanju porebe energije na čezmejnem območju.
  5. Rezultat projekta bo izdelanih pet izvedbenih načrtov preureditve javne razsvetljave na pilotnih območjih v občinah Šempeter Vrtojba, Tolmin, Doberdob in Portomaggiore ter v Goriški pokrajini v skladu s strategijo za trajnostno javno razsvetljavo na čezmejnem območju. Učinek izvedene aktivnosti bodo vzpostavljeni pogoji za pilotne preureditve javne razsvetljave v skladu s strategijo za trajnostno javno razsvetljavo.
  6. Rezultat projekta bodo štirje pilotni primeri učinkovite trajnostne javne razsvetljave v skladu z zakonodajo in v skladu s strategijo trajnostne javne razsvetljave na čezmejnem področju.Učinek izvedene aktivnosti bo zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja na pilotnih območjih, ter zmanjšanje porebe energije.
  7. Rezultat projekta bo izvedena kampanja ozaveščanja o svetlobni onesnaženosti. Učinek izvedene aktivnosti bo povečana ozaveščenost javnosti o nevarnostih svetlobnega onesnaževanja.

Vodilni partner

Projektni partnerji